Zgłoszenie

Podkowa Racotu

 
 
 

Noclegi

Podstawową bazą noclegową dla uczestników Wakacyjnego Turnieju o Podkowę Racotu będą gościnne progi Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Racocie i Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie.

Obydwie szkoły wejścia mają od dwóch różnych ulic (Szkolnej i Kościańskiej), ale wraz ze stojącą pośrodku halą sportową tworzą kilkusetmetrowy, połączony w całość kompleks edukacyjno sportowy.

Wielką zaletą tych obiektów, oprócz estetyki i funkcjonalności, jest bliska odległość od areny wydarzeń naszego turnieju, czyli stadionu PKS Racot.